spacer spacer spacer

Λειτουργικά Κόστα

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η λειτουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης σε ολόκληρο το σπίτι θα είναι δαπανηρότερο από το σύστημα λεβήτων αερίου ή πετρελαίου, απλά επειδή φαινομενικά το αέριο σε αυτήν την περίοδο είναι φτηνότερο από την ηλεκτρική ενέργεια.  Όμως για το σύστημα Warmup δεν ισχύει ακριβώς αυτή η περίπτωση…  

Το ετήσιο κόστος όταν χρησιμοποιάς το συστήματος υποδαπέδιας θέρμανσης Warmup® ως θέρμανση μονής-πηγής στα διαφορετικά δωμάτια στο σπίτι σας

Με την κατάλληλη μόνωση και τη σωστή χρήση λειτουργικότητας, ένα σπίτι που εγκαθίσταται η Υποδαπέδια Θέρμανση Warmup® είναι κπληκτικά προσιτό το λειτουργικό κόστ ron;ς.

Λειτουργικά Κόστα

Λειτουργικά Κόστα


*Υποθετικά: €0.13/kWh - σύστημα σε 1 μήνες (30 ημέρες) ανά χειμώνα.  Σύστημα που εγκαθίσταται με μόνωση  Warmup® 10mm.  ** Μέσο τρέχον κόστος μετά από την αρχική θερμαντική περίοδο.

 

Πόσο θα κοστίσει για να θερμάνει το δωμάτιό μου;

Οι τρέχουσες δαπάνες θα εξαρτηθούν πάντα από το μέγεθος των δωματίων και τον χρόνο λειτουργίας της, καθώς επίσης και πόσο καλά το δωμάτιο είναι μονωμένο.  Για να πάρει μια ακριβή ιδέα των χαρακτηριστικών τρεχουσών δαπανών, δείτε τον πίνακα και τις σημειώσεις παρακάτω: 

Ημερίσιο κόστος (σε ευρώ) του τρέχουντος 
Συστήματος Θέρμανσης Warmup® σαν θέρμανση μόνης-πηγής:


Θερμενόμενη Περιοχή σε Τετραγωνικά Μέτρα

Hours 2m2 4m2 5m2 10m2 15m2 25m2
1 0.03 0.06 0.07 0.14 0.21 0.36
2 0.05 0.10 0.13 0.26 0.39 0.65
3 0.08 0.15 0.19 0.38 0.56 0.94
4 0.10 0.19 0.24 0.48 0.73 1.21
5 0.12 0.24 0.30 0.60 0.90 1.50
6 0.14 0.29 0.36 0.72 1.07 1.79
7 0.17 0.33 0.41 0.83 1.24 2.07
8 0.19 0.37 0.47 0.94 1.40 2.34

 

Εάν υπάρχει καλή μόνωση, εξοικονομούμε λεφτά και μειώνουμε το χρόνο που χρειάζετε η θέρμανση για να ζεστάνει το χώρο μας:

Μέχρι να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία πατώματος  εργάζεται στην πλήρη δύναμη της. Όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία τότε αρχίζει να εργάζεται το μισό του χρόνο της, για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Όσο πιο γρήγορα θερμανθεί το πάτωμα τόσο πιο φθηνά εργάζεται το σύστημα.

Οταν το πάτωμα είναι κατάλληλα μονωμένο με την ειδική μόνωση της Warmup  μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται η θέρμανση (δείτε τη γραφική παράσταση) με αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος λειτουργίας της μέχρι και 50%.

Ακρίβεια των τρεχουσών δαπανών:

Η Warmup εξέτασε τις θερμάνσεις της, που τρέχουν υπό τους κανονικούς λειτουργούντες όρους, σε ένα ειδικό δωμάτιο που χτίστηκε σε 4x4x2 με προδιαγραφές.  Το στοιχείο που συλλέγεται από αυτήν την εκτενή δοκιμή επιτρέπει να δηλώσει με βεβαιότητα, τι ακριβώς είναι οι λειτουργικές δαπάνες μας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι δοκιμές εκτελέσθηκαν χρησιμοποιώντας την θερμάνσης Warmup® και ότι αυτό το στοιχείο είναι ακριβές για τις θερμάνσεις Warmup® μόνο.

 

Υποθέσεις και μεταβλητές:
Για να υπολογίσετε τις ακριβείς τρέχουσες δαπάνες, έχουμε κάνει τις ακόλουθες λογικές υποθέσεις:
1. Η εγκατάσταση είναι σε ένα σπίτι που χτίζεται στους τρέχοντες κανονισμούς θερμομόνωσης των μερών.
2. Για τη θέρμανση χρησιμοποιούμε: χαλιά ² 150W/m, κάτω από κεραμικό 8-10mm μόνωση σύμφωνα με τον πίνακα  Warmup®.
3. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της εφεδρείας και της ζητούμενης θερμοκρασίας είναι 5°C (π.χ. 16°C όταν είναι στην εφεδρεία, και 21°C όταν σε λειτουργία)

4. Η κάλυψη πατωμάτων είναι συνεπής στο μέγεθος ιδιοκτησίας (π.χ. 5m² της θέρμανσης για ένα δωμάτιο 5m²)
5. Ο θερμανόμενος χρόνος συμπεριλαμβάνεται μέσα σε ώρες στον πιο πάνω πίνακα.
6. Η θέρμανση ελέγχεται από τους θερμοστάτες Warmup® XSTAT
7. Η τιμή ανά KWH είναι €0.13 (μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στο χρόνο της εκτύπωσης)

 

Οι πετώντας στα ύψη τιμές καυσίμων καθιστούν την ηλεκτρική θέρμανση φτηνότερη από το αέριο και πετρέλαιο

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ενεργειακό φύλακα Energywatch, από το 2003, οι τιμές αερίου έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 92%, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί μόνο κατά ακριβώς 54% στην ίδια περίοδο.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι σχεδόν 100% αποδοτικό στό σημείο της χρήσης, ενώ οι λέβητες αερίου σπαταλούν την ενέργεια μέσω του σωλήνα και τη μεταφορά σε όλους τους τοίχους, οι χρήστες αερίου θα πληρώνουν σύντομα πολύ περισσότερα και θα λαμβάνουν πολύ λιγότερα.

 

         Λειτουργικά Κόστα

Κόστος καυσίμων εναντίον των δαπανών ιδιοκτησίας

Η χαρακτηριστική διάρκεια ζωής ενός συστήματος λεβήτων αερίου είναι 10 έτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βιομηχανίας.  Οι κάτω από το πάτωμα θερμάνσει μας δεν έχουν κανένα κινούμενο μέρος προς ένδυση-έξω και έρχονται με LIFETIME Warranty*.  Όταν τα κόστα συντήρησης προστίθονται στην εξίσωση, οι ετήσιες τρέχουσες δαπάνες ενός Συστήματος Υποδαπέδιας Θέρμανσης Warmup φαίνονται εντυπωσιακά ελκυστικά.

Λειτουργικά Κόστα

 

*Πηγές και υποθέσεις: 1. Κόστα καυσίμων (θέρμανση και ζεστό νερό) βασισμένα σε BRE GPG34 - που ενημερώνεται με 2007 αριθμούς από Ofgen.  2. Οι τιμές αερίου και κόστα συντήρησης υπηρεσιών από την εθνική ένωση.  3. ιδιοκτητών. Κόστος 6 θερμαντικών σωμάτων με το λέβητα αερίου εναντίον του κόστους της Υποδαπέδιας Θέρμανσης Warmup® για 65m².  4. Η διάρκεια ζωής χρησιμοποιούμενη είναι μέσοι όροι βιομηχανίας - 10 έτη για το λέβητα αερίου/15 έτη για την Υποδαπέδια Θέρμανση. Σημείωση: Τα συστήματα Warmup® εξετάζονται για 60 έτη χρησιμοποιώντας τις επιταχυνόμενες εξεταστικές διαδικασίες

 


Καλύτερος έλεγχος των δαπανών λειτουργίας - όταν χωρίζεται το σπίτι σας σε ζώνες

Η προσθήκη μιας ζώνης σε ένα σπίτι που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική θέρμανση είναι τόσο απλή όπως προσθέτοντας ένα θερμοστάτη.  Τα συστήματα αερίου ελέγχουν όλα τα δωμάτια του σπιτιού σας αμέσως, εάν τα χρησιμοποιείτε ή όχι.  Τα ηλεκτρικά συστήματα, εντούτοις, μπορούν να τεθούν σε λειτουργία για να θερμάνουν ένα μεμονωμένο δωμάτιο όπου και όποτε το χρειάζεστε (ένα λουτρό για μια μιάμιση ώρα το πρωί παραδείγματος χάριν).  Με την προσαρμογή της χρήσης συστημάτων σας σύμφωνα με τον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να απολαύσετε την ουσιαστική αποταμίευση.

Καλύτερος έλεγχος των δαπανών λειτουργίας


spacer
spacer spacer
spacer